Nhượng ngay dãy trọ đường 449 Tăng nhơn phú A, Quận 9