Nhà riêng rộng rãi ngay đầu hẻm Tôn Thất thuyết, gần chợ, Quận 4