Nhà riêng cần bán đường Tôn Đản, tại Quận 4 chính chủ