Nhà bán dĩ an nguyên căn gần nhã ba cây Điệp 1 lầu 1 trệt