Nhà bán 1 lầu 1 trệt gần Làng Đại học Quốc giá Dĩ an