Bán nhà 43C/8 Đường 160 phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9