Tin Tức

Tại sao phân khu The Manhattan lại gây sốt trên thị trường phía Nam?