Nhà nát mặt tiền quận 9 đường nhựa số 15, Phường Long Thạnh Mỹ