Nhà đẹp cần bán ngay ngã 3 Nguyễn Duy Trinh Lã Xuân Oai , sổ hồng riêng đầy đủ