Nhà cũ gần trường THPT Nguyễn Văn Tăng, sổ hồng riêng, Quận 9