Nhà bán quận 9 đường Lo lu – Lã xuân oai chính chủ, thoáng mát