Nhà bán quận 9 đường cầu xây , thổ cư 100% , vị trí đẹp