Nhà bán quận 9 có kho xưởng đường Lê Văn Việt, Phường Tân Phú