New Hoi An City – thành viên mới của chuỗi Condotel Việt Nam