New Hoi An City kế thừa những thế mạnh của Condotel